STIERKOVANIE Žilina a okolie

Stierkovanie rucne omietky Zilina

Príprava pred stierkovaním

Stierkovanie Žilina a okolie:

Maľovanie stien nemusí vždy dopadnúť podľa Vášho očakávania. Dlhoročným nanášaním farby sa vytvára vrstva, ktorá postupne stráca odolnosť a pri namočení sa začne lepiť na valec a opadávať.

V tejto situácii je jediná možnosť, a to oškrabať starú vrstvu a naniesť stierku alebo omietku. Škrabaním na stenách vzniknú nepravidelné ryhy, ktoré je potrebné zrovnať a vytvoriť tak povrch, ktorý znesie ďaľšie niekoľkoročné maľovanie.

Stierkovanie je najvhodnejšia úprava stien pred tapetovaním.

Stierkovanie - Ručné omietky

Pred stierkovaním je potrebné povrch stien napenetrovať, následne sa nanáša stierka, a to minimálne v dvoch vrstvách pomocou nerezovej špachtle, tzv. „hobla.“ Druhá vrstva sa prebrusuje podľa potreby jemným brúsnym papierom.

Pred nanášaním omietky je postup rovnaký. Povrch stien je potrebné taktiež napenetrovať, potom naniesť omietku rovnako v dvoch vrstvách pomocou umelého hladidla. Druhá vrstva sa neprebrusuje, ako pri stierkovaní, hladí sa pomocou penového hladidla a vody.

stierkovanie zilina

JUBOLIN - VNÚTORNÝ DISPERZNÝ TMEL NA STENY A STROPY

JUBOLIN Stierka je disperzná vyrovnávacia hmota na jemné vyrovnanie vnútorných stenových a stropných povrchov v obytných, obchodných, priemyselných a iných objektoch. Môžeme s ním vyrovnať aj menšie priehlbiny, praskliny, diery, ryhy a opraviť iné chyby alebo poškodenia. Vyrovnané povrchy majú bielu farbu a sú vhodné na maľovanie so všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb, na lepenie tapiet alebo na akékoľvek iné dekoračné úpravy.

JUBOLIN má dobrú prídržnosť na vápenné, vápennocementové aj cementové jemné omietky a sadrokartónové dosky, môže sa použiť aj na zahladenie neproblematických neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod. Môže sa nanášať aj na už premaľované povrchy, ale len v prípade, ak stávajúce nátery nie sú vodou rozpustné a ak majú dobrú prídržnosť k podkladu.