Stierkovanie rucne omietky Zilina

Príprava pred stierkovaním

Maľovanie stien nemusí vždy dopadnúť podľa Vášho očakávania. Dlhoročným nanášaním farby sa vytvára vrstva, ktorá postupne stráca odolnosť a pri namočení sa začne lepiť na valec a opadávať.

V tejto situácii je jediná možnosť, a to oškrabať starú vrstvu a naniesť stierku alebo omietku. Škrabaním na stenách vzniknú nepravidelné ryhy, ktoré je potrebné zrovnať a vytvoriť tak povrch, ktorý znesie ďaľšie niekoľkoročné maľovanie.

Stierkovanie je najvhodnejšia úprava stien pred tapetovaním.

Stierkovanie, Ručné omietky,

Pred stierkovaním je potrebné povrch stien napenetrovať, následne sa nanáša stierka, a to minimálne v dvoch vrstvách pomocou nerezovej špachtle, tzv. „hobla.“ Druhá vrstva sa prebrusuje podľa potreby jemným brúsnym papierom.

Pred nanášaním omietky je postup rovnaký. Povrch stien je potrebné taktiež napenetrovať, potom naniesť omietku rovnako v dvoch vrstvách pomocou umelého hladidla. Druhá vrstva sa neprebrusuje, ako pri stierkovaní, hladí sa pomocou penového hladidla a vody.